Skip to content

7 tips for å øke motivasjonen til dine ansatte - uten å øke budsjettet

Vi er inne i en måned med mange fridager, korte pauser i arbeidshverdagen som gir en "smakebit på sommeren". For mange gir dette en boost av motivasjon, men for andre kan det være vanskelig å komme inn i arbeidshverdagen og motivasjonen igjen. Motivasjon blir ofte omtalt som "nøkkelen til suksess for enhver bedrift".  Men hvordan kan man holde motivasjonen hos de ansatte opp, uten å øke budsjettet? For mange bedrifter er det nok fristende å “kaste penger på problemet” og arrangere sosiale sammenkomster eller teambuilding-aktiviteter, men for mange bedrifter er også budsjettene stramme så nære sommeren. Her er noen tips for hvordan du kan motivere dine ansatte, uten kostnad for bedriften.  

artikkel-motivasjon

1. Anerkjennelse og ros

Anerkjennelse er en klar motivasjonsfaktor. Enkle handlinger som å gi ros i teammøter, sende personlige e-poster for å takke ansatte for deres innsats og anerkjenne prestasjoner i interne nyhetsbrev/intranett kan ha en stor innvirkning på de ansattes motivasjon. Ansatte som føler seg verdsatt blir også mer lojale, en vinn-vinn som ikke krever mye innsats. 

2. Muligheter for utvikling

Tilby muligheter for faglig utvikling og vekst uten nødvendigvis å sende ansatte på dyre kurs eller seminarer. Dette kan for eksempel være intern opplæring, mentorordninger eller "lunch and learn"-sesjoner der ansatte deler kunnskap med hverandre. Å investere i de ansattes utvikling viser at du bryr deg om deres karriere og fremtid, som kan ha en betydelig påvirkning på engasjement og lojalitet.

3. Fleksibilitet i arbeidstid og arbeidssted

Å tilby fleksible arbeidstider og muligheten for å jobbe hjemmefra kan også være svært motiverende for mange. Dette viser at du har tillit til de ansatte, og kan ha stor betydning for deres work-life balance. Fleksibilitet kan også bidra til å redusere stress og øke produktiviteten, da ansatte kan tilpasse arbeidshverdagen til tider og steder der de er mest effektive. 

4. Skap en sterk bedriftskultur

En sterk bedriftskultur som støtter de ansattes og bedriftens verdier, og mål, kan ha stor påvirkning på både motivasjon og lojalitet. Å føle at alle i bedriften jobber mot et felles mål sammen, kan skape en arbeidskultur som tilrettelegger for motiverende arbeid. Arranger teambuilding-aktiviteter eller sosiale arrangementer som fremmer samarbeid og samhold, det trenger ikke koste mye, men en positiv og støttende kultur gjør arbeidsplassen til et sted hvor ansatte trives og ønsker å bidra.

5. Involver ansatte i beslutningsprosesser

La de ansatte ha en stemme i beslutninger som påvirker deres eget arbeid. Gjennom for eksempel regelmessige møter, spørreundersøkelser eller arbeidsgrupper, hvor det skapes en trygg arena der de ansatte kan ærlig dele sine meninger. Når ansatte føler at deres mening teller, øker deres engasjement og følelse av eierskap til arbeidet.

6. Klare mål og tilbakemeldinger

Å sette klare, oppnåelige mål og gi konstruktive tilbakemeldinger kan være helt essensielt for å opprettholde motivasjonen i tyngre tider. Ansatte har et behov for å vite hva som forventes av dem og hvordan de kan forbedre seg. Regelmessige tilbakemeldingssamtaler kan også bidra til å identifisere og løse problemer tidlig.

7. Tilrettelegg for arbeidsglede

Skap et miljø på arbeidsplassen hvor arbeidsglede er i fokus! Dette kan inkludere alt fra å sørge for en hyggelig kontorinnredning til å arrangere morsomme aktiviteter som quizkvelder eller sportsturneringer. Små tiltak for å gjøre arbeidsdagen hyggeligere kan bidra til å øke motivasjonen i mye større grad enn du tror. 

Å motivere ansatte handler ikke alltid om økonomiske tiltak, men de sosiale og arbeidsmiljø-fokuserte tiltakene som gjør arbeidshverdagen motiverende. Ved å implementere noen av disse kostnadseffektive tipsene, kan du skape en arbeidsplass der ansatte føler seg verdsatt, engasjert og er motiverte til å gi sitt beste hver dag!

Vil du vite mer om Kan og hva vi kan tilby for å øke motivasjon hos ansatte?