Skip to content

5 måter arbeidsgivere kan hjelpe ansatte til bedre økonomisk helse i 2024

I en tid der økonomisk usikkerhet er et stadig tilbakevendende tema, er det viktigere enn noensinne at arbeidsgivere er opptatt av  ansattes økonomiske helse. Her er fem effektive måter du som arbeidsgiver kan bidra til å forbedre den økonomiske helsen til ditt team i 2024. 

Frame 1739328961 1

Økonomisk utdanning på arbeidsplassen: Du kjenner sikkert til utrykket "kunnskap er makt"? Dette er spesielt aktuelt når det gjelder økonomi, for jo mer du vet om personlig økonomi, jo lettere er det å makte å håndtere den.  Du som arbeidsgiver kan arrangere regelmessige workshops eller seminarer som fokuserer på grunnleggende økonomiske konsepter, sparing, investeringer og pensjonsplanlegging. Slike tiltak kan gi dine ansatte verdifulle verktøy for å ta informerte og fornuftige økonomiske beslutninger.

Tilby fleksible arbeidsløsninger: Fleksibilitet på arbeidsplassen kan bidra til å redusere stress og forbedre den økonomiske situasjonen. Dette kan for eksempel inkludere muligheter for hjemmekontor eller fjernarbeid, som kan hjelpe ansatte å spare penger på pendling, kantine og andre arbeidsrelaterte utgifter.

Investere i ansattgoden Kan: Kan er et innovativt verktøy som tilbyr tilpassede løsninger for å hjelpe folk til bedre økonomisk helse. Dette verktøyet kan blant annet hjelpe dine ansatte med å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet økonomisk plan, administrere gjeld og sette realistiske sparemål og budsjett.

Tilrettelegg for automatisk sparingsplaner: Oppmuntre dine ansatte til å spare ved å tilby automatiske trekk fra lønn til en sparekonto eller investeringsfond. Dette gjør sparing til en enkel prosess og kan over tid bidra til å redusere økonomisk usikkerhet.

Skap en støttende økonomisk arbeidskultur: Frem en arbeidskultur hvor det er åpent og trygt å diskutere økonomi ved behov. Dette kan for eksempel være å ha en dedikert ressursperson for økonomiske spørsmål eller etablere en mentor-ordning.

Ved å innføre noen av disse tiltakene, kan du spille en nøkkelrolle i å forbedre den økonomiske helsen til dine ansatte. Dette vil ikke bare bidra positivt til deres personlige trivsel, men kan også bidra til å skape et mer engasjerende, motiverende og produktivt arbeidsmiljø. En investering i dine ansattes økonomiske helse er en investering i bedriftens fremtid.

Vil du vite mer om Kan for din bedrift?