Skip to content

Oslobuss satser på økonomisk helse

Den første bussturen til Oslobuss kjørte av sted i 2002 og selskapet har siden da vokst til å bli et av Østlandets største busselskap. På kundelisten finner du blant annet bedrifter som Flytoget, NRK, Stortinget, Forsvaret og Bærum kommune. Det å bli stor i en allerede etablert bransje er krevende, men ikke umulig for gjengen i Haavard Martinsens Vei på Stovner i Oslo. Oppskriften har bestått av hardt arbeid, høy serviceinnstilling og pionerarbeid innen teknologi og miljø.

Daglig leder i Oslobuss, Fredrik Eijerstam, trekker frem sjåførenes betydning og innsats som en viktig del av suksesshistorien.

oslobuss-2

«Vi har gjort store investeringer de siste årene innen miljø og teknologi, og er ledende på utslippsfrie busser i Norge. Dette har gjort at vi opplever en sterk vekst i etterspørselen etter våre tjenester. Men dyktige bussjåfører er, og blir, det aller viktigste. Oslobuss er et turbusselskap og det å ha sjåfører som passer til alt fra å frakte 50 barn i en fotballklubb til kamp, til politikere til og fra Stortinget, krever egenskaper langt utover det å kjøre selve bussen. Den viktigste investeringen vi gjør er derfor i våre ansatte, og situasjonen i Norge nå er at det er mangel på gode bussjåfører. Vi ønsker å holde på de dyktige sjåførene vi har, og å ansette flere.
Da må det være attraktivt å jobbe i Oslobuss»

Ved å etablere seg som en god arbeidsplass og gi sine ansatte gode lønns- og karrieremuligheter, skaper Oslobuss også bedre kundeopplevelser.

«Uten sjåfører, så blir det ingen busstur og uten høy servicegrad så får vi heller ikke fornøyde kunder. I dag har vi lojale kunder takket være våre sjåfører og den gode måten de møter alle typer passasjerer og deres ulike behov på», sier en stolt daglig leder.

Økonomisk helse

oslobuss-1Gode turer starter med gode sjåfører, derfor vil Oslobuss også ta vare på sine sjåfører for å beholde de beste på laget. En av måtene de har gjort dette på er å gi dem tilgang til økonomisk rådgivning gjennom ansattgoden Kan. Veien til bedre økonomisk helse handler om å se den ansatte og sørge for at det er kort vei til hjelp – anonymt og objektivt. Alle fortjener tilgang til økonomisk veiledning der rådgiver ikke skal selge noe, men kun gi sine beste råd basert på en nå-situasjon. Å ha sjåfører og ansatte som har kontroll og trygghet rundt egen privatøkonomi reduserer bekymringer og sykefravær, men det finnes også andre fordeler som trekkes frem av Oslobuss.

«Bekymringsfrie sjåfører betyr også økt tilstedeværelse og sikkerhet på jobb, som er det aller viktigste for oss og passasjerene», sier Eijerstam og fortsetter; 

«Kan handler ikke kun om økonomisk nødhjelp. Noen lurer på hvordan man kan få bedre betingelser hos banken sin, mens andre står i prosess med familieforøkelse eller separasjon og trenger å vite hva det betyr for fremtiden. Økonomi handler vel så ofte om positive hendelser eller viktige veivalg, og Kan er ofte en bedre støtte i disse øyeblikkene enn medarbeidere og ledere i egen bedrift»

Vil du vite mer om Kan for din bedrift?