Skip to content

Åpent brev til helseminister Ingvild Kjerkol

Kjære Ingvild, takk for at du kjemper for å bedre folkehelsen. Det er mange viktige saker, men én viktig sak virker glemt?
Om lag 20 prosent av arbeidstakere i Norge sliter med helseproblemer knyttet til vanskelig økonomi og antallet øker raskt i disse dager. Mer enn 5 prosent av landets ansatte er på tvungent lønnstrekk. De blir oftere sykemeldt og presterer vesentlig dårligere enn andre når de er på jobb. HR-ansvarlige har gode verktøy for andre helseområder, men ikke når det gjelder betalingssykdom. Søvnløse netter, familier som ramler sammen, depresjon og økt risiko for selvmord. Titalls milliarder av landets brutto nasjonalprodukt går i sluket hvert år.
Sett økonomisk helse på agendaen!
Alt henger sammen med alt. Helseministeren må anerkjenne at betalings- sykdom er et reelt helseproblem. Først da vil bedriftene virkelig sette dette på sin agenda. Vi i Kredinor mener at alle fortjener muligheten til god økonomisk helse. Derfor har vi opprettet et kraftig hjelp- til selvhjelpstilbud som heter Kan. Kan er en uavhengig tredjepart som gjør at man kan konfrontere en vanskelig økonomisk situasjon, uten å selv måtte konfrontere arbeidsgiver, kreditorer eller andre. Sammen kan vi få dem ut av mørket raskere og vesentlig billigere. Så kjære Ingvild, vi håper du kan bidra med oppmerksomhet, det vil bety mye for mange – også for landets økonomi.
Gjør det fordi du kan.
Vennlig hilsen

kan_logo_black-1

Vil du vite mer om Kan for din bedrift?