Skip to content

7 tips for å skape en helsefremmende arbeidsplass

Norge er et av få land i verden som har et lovbestemt krav om meningsfullt og helsefremmende arbeidsmiljø. Interessen for å skape helsefremmende arbeidsplasser har den siste tiden økt betraktelig, og det er enkelt å trekke paralleller mellom et godt arbeidsmiljø og motiverte, lojale og "friskere" ansatte. Men, hvordan kan man skape og praktisere en helsefremmende arbeidsplass? Vi har samlet 7 tips til store og små tiltak som kan implementeres i bedriften og bidrar til å skape en arbeidskultur som legger til rette for god helse og utvikling for de ansatte: 

 

Uten tittel (4)

1. Fremme en kultur for fysisk aktivitet
Oppmuntre til regelmessig fysisk aktivitet blant ansatte ved å tilby treningsfasiliteter eller tilskudd til treningsmedlemskap. Organiser regelmessige treningsøkter, som yoga eller pilates, som kan gjennomføres på eller i nærheten av arbeidsstedet. Dette bidrar ikke bare til fysisk velvære, men kan også ha flere fordeler for det mentale og for team-samhold. 

2. Tilrettelegge for god mental helse
Mental helse er like viktig som fysisk helse, og dersom en ansatt har bekymringer eller psykiske helseplager er det naturlig at denne går ut over jobben. Det er derfor viktig å skape et åpent og støttende miljø der ansatte føler seg komfortable med å diskutere sine utfordringer eller bekymringer, hvis de har behov for det. Tilby tilgang til psykologtjenester eller støtteprogrammer for mental helse. Dere kan også arrangere egne workshoper om stresshåndtering og hvordan man kan opprettholde en god balanse mellom jobb og privatliv.

3. Åpenhet og fortrolig lederstil
Ansatte som føler at de har fortrolige ledere som de kan dele bekymringer og tanker med, er uten tvil ansatte som har forutsetninger for å trives bedre på jobb. Hvis ansatte føler de må bære byrden av bekymringer eller konflikter på sin skuldre alene, gir det grobunn for et negativt arbeidsmiljø. Jobb aktivt med lederutvikling og lederkommunikasjon i bedriften, det lønner seg! 

4. Ergonomiske arbeidsstasjoner
Investering i ergonomiske møbler og utstyr kan forhindre muskel- eller belastningsplager. Sørg for at alle ansatte har tilgang til en ergonomisk arbeidsstasjon, inkludert justerbare stoler og skjermer. Dere kan også oppfordre ansatte til å ta regelmessige pauser for å strekke på kroppen og unngå lange perioder med stillesitting.

5. Invester i ansattgoden Kan
Kan er et heldigitalt verktøy som tilbyr tilpassede løsninger for å hjelpe folk til bedre økonomisk helse. Dette verktøyet kan blant annet hjelpe dine ansatte med å utvikle en fremtidsrettet økonomisk plan, administrere gjeld og sette realistiske sparemål og budsjett. 

6. Skape et inkluderende miljø
Fremme mangfold og inkludering ved å anerkjenne og feire forskjeller. Dette skaper en kultur der alle ansatte føler seg verdsatt og inkludert. Arranger regelmessige møter eller workshops for å diskutere og forbedre denne inkluderingen i praksis. 

7. Tilrettelegg for fleksibel arbeidstid
Fleksibel arbeidstid kan bidra til at ansatte har lettere for å balansere jobb og privatliv, noe som ofte er essensielt for god mental helse. Vurder muligheten for hjemmekontor eller fleksible start- og sluttider. Dette kan spesielt være til hjelp for ansatte med barn eller andre omsorgsoppgaver.

Å skape og opprettholde en helsefremmende arbeidsplass handler om mer enn bare fraværet av sykdom. Det handler om ansatte som føler at de har et sunt og sikkert arbeidsmiljø, hvor de blir godt ivaretatt. Målet for deg som arbeidsgiver bør derfor være å skape en arbeidsplass som tilrettelegger for åpenhet, reduserer stress og har fokus på trivsel. Og til slutt: Husk at en sunn arbeidsstyrke er en produktiv arbeidsstyrke! 💛

Vil du vite mer om Kan?