Skip to content

Vilkår

Vilkår for bruk av tjenester levert av Kan AS, org.nr. 930 914 606 gjennom den digitale tjenesten Kan. Du anses for å ha akseptert brukervilkårene ved å ta tjenesten i bruk.

 

Om Kan AS

Kan AS er et foretak i Kredinor AS konsernet som tilbyr en tjeneste og et produkt innen økonomisk helse og personlig økonomi.

Vårt mål er å hjelpe personer ut av gjeldsproblemer og med å forbedre brukerens økonomiske helse gjennom å gi dem økonomisk oversikt, generelt kunnskapsløft og individuell økonomisk rådgivning.

Kan formidler kunnskap og verktøy som kan hjelpe deg med å ta mer informerte og bærekraftige økonomiske valg, slik at du får kontroll over din økonomi og står bedre rustet til å håndtere økonomiske utfordringer.

 

Om tjenesten, Kan

Gjennom Kan vil vi gi deg en oversikt over din økonomi og tilpassede økonomiske råd og veiledning i forbindelse med din privatøkonomi.

Tjenesten inneholder funksjonaliteter som:

 • Oversikt over din økonomiske situasjon,
 • Budsjettering og planlegging,
 • Aktiviteter du kan gjøre selv eller ved hjelp av rådgivning i Kan for å forbedre din privat økonomi

Gjennom Kan tilbyr vi også individuell rådgivingstjeneste via internett eller telefon avhengig av hva som passer best for deg. Individuell økonomisk rådgivning omfatter:

 • Gjennomgang av den økonomiske situasjonen din
 • Informasjon og veiledning i økonomistyring, budsjettplanlegging og gjeldshåndtering
 • Hjelp til å sette opp mål og konkrete tiltak for å forbedre din økonomi

For å kunne innhente slik informasjon, og for å kunne gi deg økonomiske råd og veiledning vedrørende din privatøkonomi, samt bistand til å forhandle- og inngå avtaler med dine kreditorer, trenger Kan AS en fullmakt fra deg.

Tjenesten er først og fremst en digital selvbetjeningsløsning, men inneholder også individuell personlig rådgivning. Tjenestespekteret til Kan AS utvikles fortløpende, og du vil få informasjon om- og tilgang til nye produkter og ny funksjonalitet etter hvert som de lanseres.

Kan AS behandler personopplysninger om deg når du benytter våre tjenester. I vår personvernerklæring finner du generell informasjon om hvordan personopplysninger blir behandlet hos oss, samt hvilke rettigheter du har.

 

Krav til bruker

For å kunne opprette en konto hos Kan og for å kunne benytte deg av Kan AS sine tjenester må du:

 • Være minst 18 år
 • Enten være ansatt i et foretak som har avtale med Kan eller en Kan sine samarbeidspartnere
 • Inneha e-postadresse og BankID
 • Ha lest og godkjent vår personvernerklæring og disse vilkårene
 • Ha gitt Kan AS fullmakt til å innhente opplysninger om deg. Fullmakt signeres i appen
 • Ha samtykket til at Kan AS kan behandle personopplysninger om deg, jf. vår samtykkeskjema i appen og vår personvernerklæring

Du er ansvarlig for å gi oss riktig, fullstendig og oppdatert informasjon om deg selv.

Din registrerte brukerkonto er personlig og skal ikke brukes av andre eller deles med andre.

Ved misbruk av våre tjenester eller bruk i strid med tjenestens formål og disse vilkår kan Kan AS stenge din brukerkonto.

 

Tilgang til tjenesten

Før du kan benytte Kan AS sin tjeneste må̊ du registrere deg som bruker. Dette gjør du ved å logge deg inn med BankID, tilknytte datakilder og oppgi e-postadresse i den digitale tjenesten.

Både ved førstegangsbruk og ved innlogging senere må Bank ID benyttes, for identifisering og uthenting av personlig informasjon.

Ved førstegangsbruk innhentes nødvendige samtykker til tjenesten, både for generell bruk av tjenesten og for integrering mot API-er til tjenester som blant annet gir informasjon om inntekt, formue og gjeld. Det er også mulig å manuelt legge inn relevant informasjon, som f.eks. inntekt, gjeld, sparing/formue, e.l., som ikke er tilgjengelig via API-er.

Alle data hentes ut basert på et uttrykkelig samtykke fra deg, samt verifisering gjennom 2-faktor autentifisering (BankID). Du kan når som helst trekke tilbake et gitt samtykke.

 

Kommunikasjon med Kan og personverninnstillinger

Når du tar i bruk tjenesten, aksepterer du at Kan AS sender informasjon på e-post og SMS knyttet til din bruk av tjenesten. I din kundeprofil på kan.no kan du administrere dine samtykker og preferanser.

 

Tjeneste betalt av arbeidsgiver

Hvis tjenesten er betalt av din arbeidsgiver er den å anse som en naturalytelse. Dette innebærer at tjenesten er skattepliktig.

 

Pris

Pris reguleres av den til enhver tids gjeldende avtale mellom Kan AS og avtalepart.

 

Kan AS sitt ansvar

Kan AS tilbyr råd og veiledning for å hjelpe deg i ditt arbeid i å forbedre din økonomiske helse gjennom økonomisk oversikt, generelt kunnskapsløft og individuell økonomisk rådgivning. Vår app og våre erfarne rådgivere vil gi deg aktuelle verktøy, støtte og ekspertise i denne prosessen.

Kan AS kan ikke gi noen forsikring for at våre produkter alltid vil være tilgjengelige og feilfrie. Hvis det oppstår feil, nedetid eller forstyrrelser i våre tjenester, vil vi gjøre vårt beste for å rette opp i situasjonen så raskt som mulig.

Kan AS gir økonomisk rådgivning etter beste evne og basert på tilgjengelig informasjon. Kan AS påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten av informasjonen som du har gitt oss.

Økonomiske råd er veiledende, og det endelige ansvaret for å ta økonomiske beslutninger ligger hos deg. Kan AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av din bruk, tolkning eller unnlatelser av rådgivning. Utfallet av økonomisk rådgivning kan variere avhengig av ulike faktorer og det gis ikke garantier for spesifikke utfall.

 

Endringer i avtalevilkår

Disse vikarene og vår personvernerklæring kan bli oppdatert ved behov. En oppdatert versjon av vilkårene vil du finne i appen og på vår nettside, www.kan.no