Skip to content

Dyrtiden påvirker vår mentale helse – Kan arbeidsgivere gjøre noe?

I en tid preget av økonomiske utfordringer, tok vi i Kan initiativet til et tankevekkende webinar: "Dyrtiden påvirker vår mentale helse - Kan arbeidsgivere gjøre noe?". I dette webinaret samlet vi eksperter for å belyse hvordan økonomiske bekymringer påvirker arbeidstakeres mentale helse og produktivitet på arbeidsplassen.

 

header-mail

Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi, og Tone Faugli, leder av avdelingen for forhandling og HMS-arbeid i LO, delte av sine innsikter og perspektiver. Holte fremhevet betydningen av mental helse i arbeidslivet, mens Faugli ga en dypere forståelse av arbeidsgiverens og politikerens rolle og ansvar i denne sammenhengen.

 

 

Webinaret avdekket viktige sammenhenger mellom økonomisk stress og mental helse. Det ble diskutert hvordan økonomiske bekymringer kan føre til redusert produktivitet og økt fravær på arbeidsplassen. Interessant nok, ble det også presentert løsninger og strategier for hvordan arbeidsgivere kan støtte sine ansatte i vanskelige tider. Dette er spesielt relevant i dagens økonomiske klima, hvor mange opplever økt økonomisk press.

 

Ved å tilby støtte gjennom tjenester og tiltak som reduserer denne belastningen, kan arbeidsgivere bidra til å bedre mental helse og minske økonomiske bekymringer hos sine ansatte og kan bidra til økt engasjement og produktivitet på jobb. For arbeidsgivere som ønsker å forstå og adressere disse viktige temaene, tilbyr webinaret verdifulle innsikter. Det er et must-see for alle som ønsker å ta et helhetlig ansvar for sine ansattes trivsel, helse og produktivitet.

 

 

Vil du vite mer om Kan for din bedrift?