Skip to content

HR kan gjøre en forskjell for ansatte med økonomiske bekymringer

Økonomiske bekymringer og betalingsproblemer kan påvirke ansattes mentale helse og arbeidsprestasjon. For HR-avdelinger er det derfor viktig å være oppmerksom på signalene på økonomisk stress. HR er også i en unik posisjon til å gjennomføre effektive tiltak som kan støtte ansatte som bekymrer seg over sin økonomiske situasjon.

Økonomisk stress og mental helse

Økonomisk stress er uten tvil en stor belastning, og kan blant annet føre til angst og depresjon. Når ansatte bekymrer seg over penger, kan dette føre til søvnproblemer, redusert konsentrasjon og en generell følelse av håpløshet. Slike mentale belastninger har direkte konsekvenser også for arbeidsgiver, blant annet i form av redusert produktivitet, økt fravær og lavere jobbtilfredshet. For mange som opplever dette kan det være vanskelig å ta tak i problemene, eller å vite hvor man skal starte å gjøre tiltak, derfor er det dessverre mange som unngår å gjøre noe med sin situasjon.

«Å ta tak i problemer er det motsatte av unngåelse. Men mange vet ikke hva de skal gjøre, hvor de skal begynne og føler seg veldig alene. Det fører lett til en ond sirkel, der man opplever tiltagende hjelpesløshet fordi man er seg smertelig bevisst at man ikke klarer å løse problemet selv om man så gjerne vil. Det fører igjen til at man forsøker å unngå å tenke på problemet og at de økonomiske vanskene forsterkes av å ikke ta tak i problemet», sier Svein Øverland, psykologspesialist i Overvinne. Overvinne er tjeneste som tilbyr digital psykisk helsehjelp, og samarbeider med mange bedrifter i Norge.

svein-overland fra Overvinne.no 

Psykologspesialist i Overvinne, Svein Øverland sier at mange ikke vet hva de skal gjøre eller hvor de skal begynne.

Bekymringer tas med til arbeidsplassen

Øverland sier det også er viktig å huske på at økonomiske bekymringer også har konsekvenser for relasjoner på hjemmebane, og kan føre med seg flere bekymringer som den ansatte tar med seg på arbeidsplassen.

«Økt bekymring med ledsagende psykosomatiske symptomer (for eksempel smerter, fordøyelsesproblemer), søvnvansker og irritabilitet med eksplosive sinneutbrudd blir ofte resultatet. Mange prøver å døyve symptomene med alkohol, smertestillende, bedøvende legemidler, eller ved overforbruk av sosiale medier og strømmetjenester. Å være partner til en person som befinner seg i en slik følelse av hjelpesløshet er også belastende. Ofte må hen tåle sterke humørsvingninger og i verste fall sterk følelsesmessig ustabilitet som kan tære på kjærlighetslivet og kunne føre til brudd i forholdet».

mann-ser-kan-app

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre?

Se etter mulige kjennetegn.  Ansatte med økonomiske utfordringer kan ofte jobbe hardt for å skjule det, både ovenfor arbeidsgiver, men også i nære relasjoner. Dette kan være en tung byrde å bære på alene og det er derfor viktig å være oppmerksom på de eventuelle signalene. Selv om du som arbeidsgiver kan føle på at det er for nærgående og invaderende, er det bedre å gjøre noe enn å gjøre ingenting. Å ta tak i problemene tidlig kan være avgjørende for hvor enkelt det vil være for den ansatte å komme seg ut av de økonomiske problemene. Her er noen konkrete punkter HR-medarbeidere kan se etter:


 • Endret humør og atferd

  Ansatte som har økonomiske problemer kan vise endret humør og atferd. Dette kan inkludere å være vanskelig å samarbeide med, være ufokusert, glemsom eller ha høyt fravær.

 • Samlivsbrudd

  Et samlivsbrudd kan ofte føre til økonomiske problemer. HR bør være oppmerksomme på ansatte som går gjennom slike situasjoner, da dette kan ha stor innvirkning på deres økonomi og arbeidsevne.

 • Lønnsforskudd og ekstravakter

  Ansatte som ofte ber om forskudd på lønn eller ber om ekstravakter kan være i økonomisk knipe. Dette kan være et signal på at de har behov for økonomisk støtte eller rådgivning.

 • Ekstrajobb ved siden

  Når ansatte har en ekstrajobb ved siden av, kan dette være et tegn på at de sliter økonomisk og trenger mer inntekt.

 • Mangel på sosial deltakelse

  Hvis en ansatt ikke deltar i sosiale arrangementer, kan dette være fordi de har det vanskelig økonomisk eller ikke har råd til å delta.

 • Hinting

  Ansatte kan hinte om økonomiske problemer. Det er viktig for HR å ha "antenner» ute og fange opp slike hint for å kunne tilby hjelp og støtte.

 • Lønnstrekk

  Hyppige lønnstrekk kan indikere store økonomiske belastninger. Dette bør ikke ignoreres, og det bør tas opp i samtaler med de ansatte for å tilby støtte.

 

Det er flere tiltak som kan hjelpe 

Ved å være oppmerksom på tegnene ovenfor og tilby konkrete støttetiltak, kan HR-avdelinger bidra til å skape en mer inkluderende og støttende arbeidsplass for de med økonomiske bekymringer. Noen eksempler på hva HR kan gjøre er:

 

 • Omsorg og tidlig intervensjon

  Det er viktig å bry seg om hele mennesket. Tidlig intervensjon kan være avgjørende for å hjelpe ansatte i økonomisk knipe.

 • Økonomiopplæring

  Tilby kurs og individuell rådgivning om økonomi. Dette kan forbedre ansattes livskvalitet og redusere stress.

 • Gratis sosiale arrangement

  Organiser kostnadsfrie sosiale aktiviteter for å inkludere alle ansatte, uavhengig av deres økonomiske situasjon

 • Endre arbeidskulturen

  Oppmuntre til samtaler om økonomisk fornuftige valg, som budsjettferier og kjøp av brukte varer, i stedet for dyre shopping- og ferieplaner.

 • Invester i Kan

  Kan er et innovativt verktøy som tilbyr tilpassede løsninger for å hjelpe folk til bedre økonomisk helse. Dette verktøyet kan blant annet hjelpe dine ansatte med å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet økonomisk plan, administrere gjeld og sette realistiske sparemål og budsjett.

 

Å ta disse punktene på alvor og implementere relevante tiltak kan utgjøre en stor forskjell i de ansattes liv. Ved å være proaktiv og omsorgsfull gjør HR en viktig jobb mot bedre økonomisk helse blant sine ansatte.

 

Vil du vite mer om Kan for din bedrift?