Skip to content

Ledelse og økonomisk rådgivning: Hvordan gode ledere fremmer økonomisk helse for ansatte

I økonomisk krevende tider øker nivået av stress og bekymringer som de ansatte tar med seg på jobb. Ledere står derfor overfor et dilemma: Å hjelpe ansatte til bedre økonomisk helse, eller å la det være en privatsak. Men, hva om man kunne gjort begge deler? 

Forståelsen av økonomisk helseartikkel-ledelse-okonomisk-radgivning

Økonomisk helse handler om mer enn å ha en lønn som dekker nødvendige utgifter; det inkluderer også en følelse av sikkerhet og evnen til å planlegge for fremtiden. Studier viser at økonomisk stress påvirker ansattes mentale helse og produktivitet negativt. En leder som er oppmerksom på denne utfordringen, kan spille en viktig rolle i å hjelpe ansatte med å føle seg mer sikre og avslappet i forhold til egen økonomi.

Hvordan du som leder kan fremme økonomisk helse blant ansatte

1. Åpen dialog om økonomi
Som leder kan du skape et arbeidsmiljø hvor det er trygt å snakke om og stille økonomiske spørsmål. Dette kan være alt fra å sørge for åpenhet rundt lønn og lønnsstruktur, til å åpne opp for samtaler om personlig økonomisk planlegging.
 
2. Tilby økonomisk rådgivning som ansattgode

Kan er en uavhengig tjeneste som i tillegg til app også lar de ansatte booke time med økonomisk veileder. Daglig hjelpes ansatte med alt fra økonomiske hverdagsutfordringer til oppfølging rundt vedvarende økonomisk stress eller livshendelser der økonomien påvirkes. Flere av Norges ledende bedrifter tilbyr Kan til alle ansatte for å bedre livskvaliteten og øke tilstedeværelse på jobb.

3. Fremme økonomisk kunnskap og opplæring
I tillegg til konkurransedyktig lønn kan ledere sørge for at de ansatte vet mer om hvordan det er best å forvalte den.
Ledere kan arrangere workshops eller seminarer om personlig økonomistyring, sparing, og investeringer. Dette kan hjelpe ansatte å forstå og forbedre sin økonomiske situasjon.


La privatøkonomien forbli en privatsak med Kan

Gjennom min tid i Kan har jeg sett at bedrifter som tar grep for å ta vare på og forbedre den økonomiske helsen til sine ansatte oppnår positive resultater. Noen melder om redusert sykefravær og andre melder om bedre trivsel blant sine ansatte. Fra et lederperspektiv vil jeg si at noe av det mest unike med Kan er at du som leder kan hjelpe dine ansatte med personlig økonomi, uten å være personlig involvert. Tjenesten er nemlig 100% anonym, noe som vekker stor tillitt blant de ansatte. I en tid der mange opplever økonomiske bekymringer, og bedrifter samtidig ønsker å sette "mennesket først", er det et viktig lederansvar å ta grep der folk flest trenger det. Akkurat nå er det privatøkonomi. 

 

Ønsker du et uforpliktende tilbud for alle dine ansatte?