Skip to content

Hva er økonomisk helse?

I en dyrtid der bekymringer relatert til personlig økonomi er stadig økende, vokser viktigheten av begrepet "økonomisk helse" også frem. Men hva er egentlig økonomisk helse? Og hvorfor er den så viktig?

Screenshot 2023-05-09 at 16.48

Definisjonen av økonomisk helse

Økonomisk helse handler om mer enn bare å ha nok penger på konto og å bruke dem riktig. I følge Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), omfatter økonomiske helse (financial well-being) blant annet å ha kontroll over daglige og månedlige utgifter, hvor rustet du er til å håndtere en uforutsett økonomisk "smell", være motivert til å nå økonomiske mål og å være økonomiske uavhengig nok til å ta valg som lar deg nyte livet slik du ønsker. 

Betydningen av økonomisk helse

God økonomisk helse er viktig, ikke bare vår økonomiske, men også vår generelle livskvalitet. Tall fra undersøkelser gjort av blant annet Storebrand og Kredinor, viser til en klar sammenheng mellom økonomiske bekymringer og et økende stressnivå, psykiske plager og produktivitet på jobb.  

Som vår mentale og fysiske helse, ønsker vi naturligvis at den skal være god, for en god helse er hos fleste av oss ansett som helt essensielt for å kunne leve et godt liv. Derfor bør vi på ingen måte ta lett på at den økonomiske helsen også skal være god. 

Vi må ta økonomisk helse på alvor

I dyrtiden vi nå er inne i, vil betydningen av økonomisk helse bli større og større. Varer og tjenester blir dyrere, rentene øker og folk får mindre å rutte med enn det de er vant til. Dette kan føre til problemer med å håndtere nedbetaling av lån og gjeld, nedsatt livskvalitet på bakgrunn av endret forbruksmønster og økte bekymringer for personlig økonomi.  Vi i Kan mener derfor det er på høy tid at økonomisk helse også blir tatt på alvor! 

Det er behov for flere tiltak, og derfor kan større involvering fra politikere, helsevesenet og arbeidsgiver være viktig. Jeg ser for meg følgende tiltak:

  • Helsevesenet må i større grad ha en forståelse for sammenhengen mellom økonomi og psykisk helse. For eksempel bør helsepersonell stille flere spørsmål knyttet til økonomi og gjeld dersom pasienten sliter psykisk.
  • Politikerne må ta dette mer på alvor og iverksette flere økonomiske støttetiltak til de som trenger det mest. 
  • Norske bedrifter og organisasjoner har et betydelig ansvar, spesielt knyttet til det vi kaller for «mellomsjiktet». Enkelt forklart er dette de som kjenner på økt økonomisk bekymring, men som tjener for mye til å kvalifisere til hjelp fra det offentlige. I tillegg til å tilby konkurransedyktig lønn som reflekterer de økende levekostnadene, bør norske arbeidsgivere tilby mulighet for økonomisk rådgivning og støtte i dyrtiden.  Det kan vi i Kan hjelpe dere med! 

Vi i Kan ser en økende interesse fra norske arbeidsgivere for å få på plass en ordning som kan hjelpe de ansatte i trange tider. Det er vi glade for, for slik vi ser det, haster det med å finne de riktige tiltakene. 

Vil du vite mer om Kan for din bedrift?