Skip to content

Hvordan fostre lojale og engasjerte ansatte

Dagens arbeidsmarked er i stadig endring og det raske tempoet spesielt innen teknologisk utvikling presser arbeidsgivere til å tiltrekke seg arbeidstakere med oppdatert kompetanse. Generasjonsskifte blant arbeidstakere fører med seg høyere krav til arbeidsgiver, som må ha høyere fokus på kultur og hvordan de kan tilrettelegge for at ansatte har det bra også utenfor jobben. Å skille seg ut i et attraktivt arbeidsmarked med ansattgoder som kandidater ønsker, kan derfor være avgjørende for å tiltrekke og beholde de beste talentene. 

Hvorfor ansattgoder er viktig:artikkel-ansattgoder-1
  1. Økt trivsel og tilfredshet: Ansatte som føler seg godt tatt vare på, er mer tilfredse med jobben sin. Ansattgoder som helseforsikring, subsidiert trening og gode kantineordninger kan bidra til bedre fysisk og psykisk helse, noe som igjen øker arbeidsgleden og har positive påvirkninger på arbeidsmiljøet. 

  2. Lavere turnover: Medarbeidere som mottar gode fordeler er mer sannsynlige til å bli i bedriften over lengre tid. Dette reduserer kostnadene og utfordringene knyttet til rekruttering og opplæring av nye ansatte.

  3. Økt produktivitet og engasjement: Når ansatte føler seg verdsatt, er de ofte mer motiverte og engasjerte i arbeidshverdagen. Dette kan føre til høyere produktivitet og bedre resultater for bedriften.

Hvilke ansattgoder bør vurderes?

Markedet for ansattgoder er stort. Det finnes et hav av leverandører som tilbyr forsikringer, med mange ulike "pakker" og programmer tilrettelagt bedrifters behov. Innenfor trening og behandlingstilbud er det også mange tilbud å velge mellom. Så hvordan vet du hva som er lønnsomt å investere i for din bedrift? Det viktigste her er å kjenne dine ansatte. Hva slags type arbeid de utfører vil ha stor betydning for om det er et større behov for fysikalsk behandling, eller om det er flere som kunne trengt noen å snakke med om sin mentale helse. Dersom du er usikker på hvor skoen trykker, kan medarbeiderundersøkelser være et godt verktøy for å avdekke hva som er viktig for dine ansatte.

Det kan også vært lurt å tilpasse bedriftens ansattgodetilbud til den nye tiden. Det er for eksempel vanligere enn før med tilpassede arbeidsløsninger som hjemmekontor, fleksible arbeidstider og mer digital kommunikasjon. Her kan det også være lurt å kartlegge behovene arbeidstakere har i forbindelse med disse tilpasningene. Har de utstyret de trenger for å jobbe effektivt på hjemmekontor? Eller er de digitale løsningene tilpasset behovene til en mangfoldig arbeidsgruppe som kanskje inneholder folk med hørsels- og synsutfordringer?

I tillegg til de ansattgoder som omfatter helse, ferie og permisjoner, pensjonsordning og arbeidshverdag, kan det være en idé å fokusere på ansattes kompetanseutvikling. Dette gir ikke bare ansatte mulighet til å utvikle seg, men gir også bedriften tilgang til oppdatert kunnskap og ferdigheter. Dere kan for eksempel vurdere å tilby kurs, seminarer og muligheter for videreutdanning som styrker de ansattes kompetanse. 

Ta vare på den totale helsen til dine ansatte

Som vi tidligere har skrevet om, har norske arbeidstakere lovbestemt rett på en helsefremmende og meningsfylt arbeidshverdag.  Å ta vare på den totale helsen til de ansatte, er derfor noe mange norske bedrifter er veldig opptatt av. Men, vårt inntrykk er at mange glemmer den økonomiske helsen. 

Økonomiske bekymringer er en kilde til stress blant ansatte. Faktisk sier så mange som 1/3 at de er mindre produktive på jobb grunnet stress relatert til økonomien. Ved å tilby tjenester som Kan, som tilbyr personlig økonomisk rådgivning, kan bedrifter hjelpe sine ansatte med å få bedre kontroll over egen økonomi. Dette bidrar til økt økonomisk trygghet, noe som igjen kan redusere stressnivået og forbedre den generelle trivselen og produktiviteten til de ansatte.

Mange ansattgoder er laget for å ta vare på ansattes helse; treningstilbud, helseforsikring, behandlingstilbud ved psykiske og fysiske behov. Den økonomiske helsen kan ivaretas på flere måter, for eksempel gjennom åpen dialog med ledere dersom man sliter økonomisk, personallån eller økonomisk veiledning. Innsikt vi i Kan har samlet inn sier imidlertid at mange HR-ledere merker at terskelen er høy for å diskutere privatøkonomi med arbeidsgiver. Å tilby økonomisk rådgivning fra en uavhengig tjeneste, der de ansatte holdes anonyme for arbeidsgiver, kan derfor være en god løsning for å tilby ansatte hjelp. Da slipper nærmeste leder eller HR å føle at de retter noen pekefinger, mens de ansatte får prate med noen som innehar økonomisk kompetanse, og som ikke har annen interesse enn å bistå den ansatte med deres økonomi.

Vil du vite mer om Kan?