Skip to content

Hvordan kan du som arbeidsgiver støtte medarbeidere med skatteoppgjøret?

Å støtte ansatte gjennom skatteoppgjøret kan være en viktig del av å bygge et støttende og engasjerende arbeidsmiljø. Denne artikkelen vil gi deg praktiske tips og råd om hvordan arbeidsgivere kan hjelpe sine ansatte gjennom denne perioden. Dette kan være en stressende tid for mange, spesielt for de som finner ut at de skylder restskatt.


Hvordan arbeidsgivere kan hjelpe

1. Økt bevissthet rundt skattefradrag og hjelpemidler artikkel-skatteoppgjor

Arbeidsgivere kan spille en viktig rolle i å øke bevisstheten om tilgjengelige ressurser og verktøy som kan hjelpe ansatte med skatteoppgjøret. Dette kan inkludere informasjon om hvordan man bruker skattekalkulatorer, informasjon relatert til lønnslipper og forståelse av potensielle skattefradrag relatert til jobb. Kanskje bedriften har pendlere som ikke er klar over skattefradraget de har rett på? 

2. Tilby økonomisk rådgivning som et ansattgode

For ansatte som må håndtere uforutsette betalinger etter å ha fått restskatt kan økonomisk rådgivning for å få endene til å møtes være helt nødvendig. Gjennom ansattgoden Kan får dine medarbeidere blant annet tilgang til anonym økonomisk rådgivning, budsjettplanlegging og andre verktøy for å optimalisere privatøkonomien. 

3. Økonomisk støtte

I noen tilfeller kan arbeidsgivere vurdere å tilby økonomisk veiledning eller til og med kortsiktige lån for å hjelpe ansatte som står overfor økonomiske utfordringer på grunn av skatteoppgjøret. Å skylde staten penger er dyrt, noe mange av dine medarbeidere kanskje ikke er klar over. 

4. Åpenhet og tillitt

Oppmuntre til en kultur der ansatte føler seg komfortable med å diskutere sine økonomiske bekymringer og behov for støtte rundt blant annet skatteoppgjør. Mange er for eksempel nye i arbeidslivet og har ikke forholdt seg til skatt, feriepenger og skattefradrag før. Å kunne stille kollegaer, leder og HR spørsmål og råd rundt skattemeldingen kan være til stor hjelp for mange. 

5. Påminnelser om viktige frister

Send ut regelmessige påminnelser om viktige frister relatert til skatteoppgjøret. Dette kan bidra til å forhindre siste-liten stress og sikre at ansatte holder seg oppdaterte og får samlet inn og sendt inn riktige opplysninger i tide.

Skatteoppgjøret kan være utfordrende, kanskje spesielt for de ansatte med kortere fartstid i arbeidslivet. Med riktig støtte fra arbeidsgivere kan ansatte håndtere denne perioden med større trygghet og mindre stress. Ved å investere tid og ressurser i dine ansattes trivsel og kunnskap rundt skattemelding, kan du bygge et sterkere og mer engasjert team. 

Vil du vite mer om Kan for din bedrift?