Skip to content

Helsefremmende arbeidsplass gir lojale ansatte

Lojale ansatte er av stor verdi for de fleste bedrifter. Å ha høy turnover på ansatte koster ofte mye penger i form av rekruttering og opplæring. I følge en studie fra 2022 gir ikke lojale ansatte kun verdi internt, men også eksternt i form av å være positive ambassadører for bedriften utad. Studien viser også at det er en sterk sammenheng mellom medarbeiderlojalitet og kundelojalitet. Men hvordan skaper man lojale ansatte? Jeg tror svaret ligger i å skape en helsefremmende arbeidsplass.

artikkel-helsefremmende-arbeidsplassÅ være en helsefremmende arbeidsplass omfatter mange aspekter av det å drive en bedrift. Det omfatter selvsagt helsetiltak som å ivareta den fysiske og psykiske helsen til dine ansatte gjennom forsikringer og andre ansattfordeler, men det innebærer også at arbeidet dine ansatte gjør skal oppleves som meningsfylt. Visste du at Norge er et av få land i verden der retten til helsefremmende og meningsfylt arbeid er nedfelt i loven?

En helsefremmende lederstil er viktig for å skape et arbeidsmiljø der ansatte føler seg verdsatt og tatt vare på. Dette går utover det å tilby de vanlige helsefordelene; det inkluderer en kultur der ledere aktivt jobber for å redusere stress, fremme god mental helse og fokusere på fysisk helse gjennom ulike ansattfordeler og initiativer​. Studier viser at slik ledelse fører til reduserte nivåer av emosjonell utmattelse og irritasjon blant de ansatte, noe som ikke bare har positiv påvirkning på deres arbeidsprestasjoner, men også deres privatliv​.

Å investere i ansattes helse koster bedriften penger, men det er en investering verdt å ta. I følge data fra OECD ser man for eksempel at tiltak som fremmer fysisk aktivitet på arbeidsplassen kan forbedre produktivitet og redusere stress og sykefravær blant de ansatte (OECD). Dette understreker hvordan helsefremmende arbeidsplasser kan bidra positivt både på individnivå, men også på bedriftens bunnlinje.

Invester i de tiltakene som dine ansatte faktisk trenger

Å sørge for at de ansatte følerarbeidet de utfører er meningsfylt krever jevnlig oppfølging av hver enkelt ansatt. Å skape en åpenhetskultur der de ansatte føler seg trygge på det å kommunisere ærlig rundt sitt eget arbeid har derfor også stor verdi.

Det finnes i tillegg mange konkrete tilbud og tiltak der ute som vil hjelpe deg å bygge en helsefremmende arbeidsplass. I dagens arbeidsmarked er det for eksempel ganske vanlig å tilby forsikringer, behandlingsforsikring og treningsabonnement. Kanskje har du også ansatte med økonomiske bekymringer? Da kan vi i Kan bistå med økonomisk rådgivning som hjelper på den økonomiske helsen til dine ansatte. Kanskje kan du også introdusere frivillige helsefremmende aktiviteter i arbeidstiden? En halvtimes gåtur eller tøying/bevegelse kan gi et verdifullt avbrekk i arbeidshverdagen for mange.

Her tror jeg svaret ligger å kjenne sine ansatte godt, og forstå deres behov for hva de anser som helsefremmende og meningsfylt i sin arbeidshverdag. Kanskje ligger svaret i å teste ut ulike tiltak for å se hva de ansatte benytter seg av?

Å ha en engasjert og ansattfokusert tilnærming til å bygge helsefremmende arbeidsplasser er viktig for å bygge langvarige og lojale ansattforhold. For norske HR-ledere og beslutningstakere byr det også på en unik mulighet til å forbedre kvaliteten på arbeidsmiljøet og styrke bedriften omdømme og konkurranseevne i et vanskelig arbeidsmarked.

Vil du vite mer om Kan for din bedrift?